Eko den

Eko den v ZŠ Bítovská

Děkujeme Městské části Praha 4 a rodičovskému sdružení želva Melichar za uspořádání akce. Ochrana divoké přírody v rukou českých expertů – setkání s Viktorií Seifertovou, Arthurem Sniegonem a Romanou Kremláčkovou na ZŠ Bítovská.

Ve světě, kde přírodní bohatství čelí neustálým hrozbám, jsou ochránci divoké přírody často poslední nadějí pro ohrožené druhy. Mezi tyto hrdiny patří i tři výjimeční čeští odborníci – Viktorie Seifertová, Arthur Sniegon a Romana Kremláčková. Každý z nich se věnuje ochraně jiného koutu světa a jiného druhu zvířat, avšak jejich úsilí má jedno společné: zachovat křehkou rovnováhu přírody.
Viktorie Seifertová – Ochránkyně mořských želv – Viktorie Seifertová je známá česká lektorka a ochránkyně přírody, která se zaměřuje na ochranu mořských želv. V rámci svých aktivit se věnuje osvětě veřejnosti, výzkumu a konkrétním ochranářským projektům na různých světových lokalitách.
Arthur Sniegon​ – Bojovník za záchranu slonů ve střední Africe – Arthur Sniegon, český ochránce přírody, se zaměřuje na ochranu slonů ve střední Africe. Jeho práce je však v České republice poměrně málo známá, což je velká škoda, protože jeho příběh a úsilí jsou skutečně inspirativní. Sniegon strávil roky v terénu, kde se aktivně podílí na boji proti pytlákům a ochraně sloních populací, které jsou ohroženy zejména kvůli obchodu se slonovinou.
Romana Kremláčková – Řešení konfliktu lidí a zvířat v Africe​. Romana Kremláčková je další českou odbornicí, která se věnuje ochraně divoké přírody v Africe. Její specializací je řešení konfliktů mezi lidmi a zvířaty, které jsou v této oblasti časté.
Práce Viktorie Seifertové, Arthura Sniegona a Romany Kremláčkové je důkazem toho, že i jednotlivci z malé země mohou mít velký dopad na globální ochranu přírody. Jejich úsilí a odhodlání inspirují další generace ochránců přírody a ukazují, že srdce a odvaha mohou změnit svět.
Společně přinášejí naději pro budoucnost naší planety a připomínají nám, že každý z nás může přispět k ochraně toho nejcennějšího, co máme – naší přírody. Ochrana mořských želv a slonů ve střední Africe je nesmírně důležitá pro zachování biodiverzity a udržitelnosti našeho planety. Je třeba podporovat výzkum, vzdělávání a osvětu, abychom společně mohli chránit tyto ohrožené druhy.Všechny novinky