Základní informace

Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku.
Družina má 8 oddělení a v letošním školním roce ji navštěvuje 240 žáků. Družině je vyčleněn pavilon „C“ a "D" s třídami pro jednotlivá oddělení, která jsou zařízena vybavením vhodným pro mimoškolní činnost. Místnosti jsou vybaveny koberci na hraní, sestavitelnými stoly. Děti mají k dispozici školní hřiště, tělocvičnu, sportovní halu a tři dětská hřiště, která jsou umístěna vedle pavilonu „C“ a „“D“ a „F“.Vedoucí školní družiny:
Bc. Dita Tolarová

Kontaktní telefony:
261 262 258 
720 538 960

Provoz družiny 2021/2022:
do pavilonů a prostor, kde je umístěna školní družina je zakázán vstup všem osobám

Ranní provoz:
od 7:00 hod. - do zahájení vyučování - ranní družina je určena pro volně příchozí děti (zvoňte na oranžový zvonek II. oddělení)

Odpolední provoz:
 od konce vyučování - v jednotlivých odděleních ŠD 

Koncová družina:
1. a 2. třída od 16:30 do 17:30 hod. -   I. oddělení, hnědý zvonek 
3. a 4. třída od 16:00 do 17:30 hod. - VI. oddělení, zelený zvonek


Žáka ze ŠD lze vyzvednout v těchto časech:      
po skončení vyučování a po obědě - je odchod možný kdykoliv, dítě lze vyzvednout u vychovatelky ŠD
od 16:30 do 17:30 hod. - dítě lze vyzvednout u vychovatelky v koncové družině

Zájmové kroužky:
odchody a příchody zajišťuje lektor kroužku
      
Úhrada za zájmové vzdělávání:
poplatek: 1.500,- Kč na jedno pololetí školního roku za školní družinu (1. - 4. třída). Poplatek je nutno vždy zaplatit na celé pololetí.

Dokumenty školní družiny:

               Vnitřní řád školní družiny (platnost od 1. 7. 2019)

               Vnitřní řád školní družiny - dodatek č. 1 (platnost od 27. 3. 2021)