Základní informace

Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. ročníku.
Družina má 10 oddělení a v letošním školním roce ji navštěvuje 270 žáků. Družině je vyčleněn pavilon „C“, „D" a „E" s třídami pro jednotlivá oddělení, která jsou zařízena vybavením vhodným pro mimoškolní činnost. Místnosti jsou vybaveny koberci na hraní a sestavitelnými stoly. Žáci mají k dispozici školní hřiště, tělocvičnu, sportovní halu a tři dětská hřiště, která jsou umístěna vedle pavilonu „C“,  „D“ a „F“.

Bc. Aneta Kostohryzová, Dis. - organizace kroužků kostohryzova@zsbitovska.cz

Veškeré dotazy, žádosti či problémy řeší Mgr. et Mgr. Veronika Kubenková kubenkova@zsbitovska.cz.

Provoz družiny 2023/2024:
  • do pavilonů a prostor, kde je umístěna školní družina je zakázán vstup všem osobám

Ranní provoz:
  • od 7:00 hod. - do zahájení vyučování - ranní družina je určena pro volně příchozí děti (zvoňte na oranžový zvonek II. oddělení)

Odpolední provoz:
  •  od konce vyučování - v jednotlivých odděleních ŠD 

Koncová družina:
  • I. oddělení, hnědý zvonek - 16:30 do 17:30 hod. - 2. a 4. ročník
  • III. oddělení, modrý zvonek - 16:30 do 17:30 hod. - 1. a 3. ročník

Žáka ze ŠD lze vyzvednout v těchto časech:      
  • po skončení vyučování a po obědě - je odchod možný kdykoliv, dítě lze vyzvednout u vychovatelky ŠD
  • od 16:30 do 17:30 hod. - dítě lze vyzvednout u vychovatelky v koncové družině

Zájmové kroužky:
  • odchody a příchody zajišťuje lektor kroužku 

Úhrada za zájmové vzdělávání:
  • poplatek: 1.500,- Kč na jedno pololetí školního roku za školní družinu (1. - 4. třída)
  • poplatek je nutno vždy zaplatit na celé pololetí

Dokumenty školní družiny:

               Vnitřní řád školní družiny (platnost od 1. 9. 2023)