Základní informace

Výše stravného od 1. 4. 2021:
(pro určení věkové skupiny je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku)

Žáci ve věku 6-10 let 31,- Kč / oběd
Žáci ve věku 11-14 let 33,- Kč / oběd
Žáci ve věku 15 a více let 35,- Kč / oběd
Cizí strávníci 110,- Kč / oběd
Hrazení obědů:

Platba stravného se hradí předem do 25. dne v měsíci, na následující měsíc.
Stravné se platí příkazem na účet školy č. ú. 50016-2000837379/0800.
Předčíslí
 k variabilnímu symbolu pro stravné je 888.Výdej stravy:

cizí strávníci 11:00 – 11:15 hod
žáci 1. - 9. ročníku 12:00 – 14:15 hod

   

  Seznam alergenů.
Na jídelním lístku jsou za pokrmem uvedena čísla (viz Seznam alergenů) v případě, že pokrm obsahuje některý z uvedených alergenů.

  Spotřební koš.
Zde se můžete seznámit s výsledkem kontroly plnění výživových norem za 2. čtrtletí roku 2021.

   Vnitřní řád školní jídelny
 


Školní jídelna
Školní jídelna
Školní jídelna
Kuchyň