Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků organizovaných školou v 1. pololetí školního roku 2023/2024. Není-li uvedeno jinak, začínají kroužky v týdnu od 12. 2. 2024. 

Žáci, kteří chodili na kroužky, jsou přihlášeni automaticky, prosíme o uhrazení platby v případě, že budou nadále pokračovat. Pokud nemáte zájem v 2. pololetí, je potřeba napsat email na krouzky@zsbitovska.cz
 
Termín pro platby je do 1. 2 .2024
 
V 2. pololetí již nebude dále pokračovat Taneční a pohybová výchova.

Kroužky se otevřou při min. počtu 10 dětí. Kroužky jsou rozdělené do dvou sekcí:
Žluté kroužky - ZŠ Bítovská
  • přihlášení probíhá přes on-line systém naší školy, který je na adrese www.krouzkyzsbitovska.cz
  • systém bude spuštěn 25. 1. 2024 v 8:00 hodin a uzavřen 1. 2. 2024
  • na kroužky Aj s rodilým mluvčím, jazykové a na kroužky v sekci ostatní (značené Š) se žáci přihlašují na celý školní rok
  • veškeré informace ohledně přihlášení, včetně smluvních podmínek jsou uvedeny na výše uvedených stránkách
  • přihlašovací údaje do on-line systému jsou stejné jako přihlašovací údaje rodičů do Bakalářů (v případě, že své údaje neznáte, kontaktujte kancelář školy)
  • v případě, že nemáte počítač s přístupem k internetu, můžete využít počítač v kanceláři školy
  • kroužky jsou zajištěny pedagogickými pracovníky školy

Zelené kroužky - Externí kluby

 
 
  Seznam kroužků na školní rok 2023 / 2024 - 2. pololetí