Doplňková činnost

Prodej obědů pro cizí strávníky
Výdej stravy cizím strávníkům, kteří docházejí do jídelny. Další informace o školní jídelně, způsobu objednání a platby stravy najdete na stránce Školní jídelna.
 

Pronájem nebytových prostor
Tělocvična, hřiště a jídelna. Pro veřejnost jsou školní hřiště (tenis, volejbal, košíková, kopaná) a tělocvična pronajímány v odpoledních hodinách a o víkendech dle stanovených pravidel a za úhradu dle sazebníku.

Sazebník pronájmů nebytových prostor:
Tělocvična
 
  500,- Kč/hod.
 
Sportovní hala   650,- Kč/hod.
Školní hřiště tenisový, volejbalový kurt 300,- Kč/hod.

 
celé hřiště
běžecký ovál
500,- Kč/hod.
150,- Kč/hod.
Školní jídelna bez ozvučení 800,- Kč/hod.
  s ozvučením 900,- Kč/hod.
 


Zájmové kroužky
Zájmové kroužky jsou placené, výjimkou jsou kroužky hrazené z projektů.