Spolek rodičů

Želva Melichar, z.s. při ZŠ Bítovská
Jako občanské sdružení byla Želva Melichar založena rodiči žáků ZŠ Bítovská dne 11.5.2009. Valnou hromadou dne 19.6.2019 následně došlo v souladu s novým občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) k transformaci sdružení na zapsaný spolek s oficiálním jménem Želva Melichar, z.s.

Cíle spolku:
Cílem spolku je získávání finančních prostředků z veřejného sektoru formou grantů, ze soukromého sektoru formou sponzoringu a konečně pak od členů spolku formou členských příspěvků a jejich použití na podporu a rozvoj školy, žáků a vyučujících.

Aktivity spolku:
Ohledně aktivit spolku kontaktujte Ilonu Matějíčkovou, tel. 737 166 129
27.11.2019 - Čertovské představení KRAMPUS SHOW - školní tělocvična - pro děti členů spolku ZDARMA - blížší info zde, REGISTRACE zde
07.12.2019 - Vánoce na zámku Stránov - zájezd s nutností rezervace do 25.10.2019 - blížší info zde

Oficiální název:
Želva Melichar, z.s.
IČ: 26558947
Sídlo: Bítovská 1, 140 00 Praha 4
Datová schránka: i2pcfcp
Číslo transparentního účtu (FIO banka, a.s.): 2001668327 / 2010
Email: zelva.melichar@gmail.com
Web: https://www.zsbitovska.cz/default/stranka?url=spolek-rodicu
Facebook: https://www.facebook.com/groups/375176206536158/

Statutární orgán spolku:
Lukáš Zach, předseda výkonného výboru, tel. 605 232 672
Ilona Matějíčková, člen výkonného výboru, tel. 737 166 129 
Jitka Erbenová, člen výkonného výboru, tel. 604 427 592

Hledáme:
Hledáme rodiče, kteří mají zkušenosti s vedením podvojného účetnictví spolků. Kontakt: Jitka Erbenová, tel. 604 427 592.
Dále hledáme dobrovolníky pro spolupráci na akcích spolku - přípravy materiálů, koordinace atd. Kontakt: Ilona Matějíčková, tel. 737 166 129
Ohledně námětů, připomínek a spolupráce vč. sponzoringu kontaktujte: Lukáš Zach, tel. 605 232 672.

Roční členský příspěvek:
Pro školní rok 2019/20 je stanoven členský příspěvek ve výši 500 Kč za člena (1 dítě). Pro placení členského příspěvku je preferován bezhotovostní převod (do zprávy příjemci uvést v příkazu jméno a třídu žáka) popř. vklad hotovosti na přepážce banky (uvést na vkladu jméno a třídu žáka) . Ve výjmečných případech lze provést platbu v hotovosti přímo k rukám vedení spolku a to oproti vydáni příjmového dokladu.

Přihlášení do spolku:
Podmínkou členství ve spolku je podání písemné přihlášky a zároveň zaplacení ročního členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou. Přihláška ke členství je ke stažení zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat třídnímu učiteli žáka, u hospodářky školy nebo přímo vedení spolku po předchozí domluvě popř. jako kopii zaslat emailem na adresu zelva.melichar@gmail.com. S členstvím je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, přičemž je možné k tomu zplnomocnit např. zástupce třídy (vzor plné moci zveřejníme).

Pozvánky na valnou hromadu:
Termíny valných hromad jsou stanovovány v závislosti na termínech třídních schůzek a budou oznámeny emailem společně s programem minimálně 15 dní předem. Pro usnášeníschopnost je potřebná vždy alespoň polovina všech členů spolku.

Zápisy z valných hromad:
Zápis VH ze dne 29. 7. 2019
Zápis VH ze dne 19. 6. 2019
Zápis VH ze dne 20. 3. 2019

Platné stanovy občanského sdružení Želva Melichar dostupné zde.

Plán akcí

< <     10/2019     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31