Školská rada

Vážení rodiče,      

po třech letech končí funkční období školské rady při Základní škole, Praha 4, Bítovská 1, která byla zřízena na základě §167 zákona 561/2004 Sb. Proto je potřeba dle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.                 

Volby se uskuteční v pondělí 14. 1. 2019 od 7,30 do 19,00 hod.. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje maximálně dvě jména z navržených kandidátů.     Volby se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.          .

Složení školské rady na období 2016 / 2018:
1. LAHNEROVÁ Jana zákonný zástupce žáků
2. ZACH Lukáš, Ing.,PhD. zákonný zástupce žáků, předseda školské rady
3. JERSÁKOVÁ Tereza, Mgr. pedagogický pracovník školy
4. MATĚJKOVÁ Monika, RNDr. pedagogický pracovník školy
5. MICHKOVÁ Lucie, Bc. zastupitel MČ Praha 4
6. KUNC Daniel, Ing. zastupitel MČ Praha 4

Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců a pedagogů na období 2019/2021

  Výsledky voleb do školské rady 2019 - 21

   Volby do školské rady 2019-21          

   Vyhlášení voleb na období 2019/2021
                                                                                                                                              
   Informace ke konání voleb na období 2019/2021

   Kandidáti z řad zákonných zástupců

   Jednací řád ŠR
Zápisy ze zasedání školské rady:
 
  Zápis ze dne 9.10.2018
  Zápis ze dne 29.5.2018
  Zápis ze dne 5.10.2017
  Zápis ze dne 12.6.2017   
  Zápis ze dne 19.1.2017
  Zápis ze dne 10.10.2016
  Zápis ze dne 21.3.2016
  Zápis ze dne 8.10.2015
  Zápis ze dne 20.05.2015
  Zápis ze dne 16.10.2014
  Zápis ze dne 29. 5. 2014
  Zápis ze dne 3. 10. 2013
  Zápis ze dne 30. 5. 2013
  Zápis ze dne 22. 11. 2012
  Zápis ze dne 2. 5. 2012
  Zápis ze dne 3. 10. 2011
  Zápis ze dne 11. 10. 2010
  Zápis ze dne 10. 9. 2010
  Zápis ze dne 12. 10. 2009
  Zápis ze dne 11. 3. 2009

 

Plán akcí

< <     04/2019     > >
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30