Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ZŠ Bítovská:
Za školní rok 2022 / 2023
Za školní rok 2021 / 2022
Za školní rok 2020 / 2021
Za školní rok 2019 / 2020
Za školní rok 2018 / 2019
Za školní rok 2017 / 2018