Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ZŠ Bítovská:
  Za školní rok 2019 / 2020
  Za školní rok 2018 / 2019
  Za školní rok 2017 / 2018