Fotogalerie

Dětská práva 7. B
Vloženo dne: 18.5.2022
Počet fotek: 18
Návštěva v 4. B
Vloženo dne: 18.5.2022
Počet fotek: 5
Paní učitelce i žákům moc děkuji za krásnou hodinu.
Téma: Opakování shody přísudku s podmětem.
Návštěva v 3. A
Vloženo dne: 18.5.2022
Počet fotek: 4
Jak se pracuje ve skupinkách pod vedením kapitánů ukázali na dnešní hodině českého jazyka žáci 3. A. Moc jim i paní učitelce děkuji.
Téma: Procvičování slovních druhů a pádových otázek.
Nové květiny v pavilonech
Vloženo dne: 18.5.2022
Počet fotek: 7
Naše pavilony se zase více zazelenaly. Moc děkujeme za darované - krásné - nové kytičky.
Dětská práva 7. A
Vloženo dne: 17.5.2022
Počet fotek: 13
Školní výlet 6. A + 6. B
Vloženo dne: 17.5.2022
Počet fotek: 9
Finanční gramotnost 9. B
Vloženo dne: 16.5.2022
Počet fotek: 4
8. B - dětská práva
Vloženo dne: 13.5.2022
Počet fotek: 10
Časopis Tučňák - květen 2022
Vloženo dne: 10.5.2022
Počet fotek: 2
Fajnpark 2. A
Vloženo dne: 10.5.2022
Počet fotek: 11
Něco málo o nás
Nápad vybudovat zábavní park v Chlumci nad Cidlinou vznikl v době, kdy jsme sami byli rodiči malých dětí. Naše tři děti byly velmi neposedné a vyžadovaly každodenní dlouhé procházky a časté výlety, nejlépe někam za zvířátky nebo na dobře vybavené dětské hřiště. Děti nám postupně povyrostly, ale myšlenka zůstala a zrála. Postupně se začala realizovat v podobě shánění vhodné plochy na výstavbu parku a stavby prvních ohrad se zvířaty. Následoval projekt na vybudování jedné ze stěžejních částí parku – Hopsálkova, největšího venkovního trampolínového centra v České republice. Během dalšího období vznikl Autodrom, Dinoprales, Zvířátkov, Indiánov, Bosov, stánky s občerstvením a další části Fajnparku.
V současné době probíhá neustálý rozvoj, kdy jsme si dali za cíl postupně přidávat další atrakce a herní prvky tak, aby se k nám naši návštěvníci rádi vraceli a pokaždé nacházeli něco nového a překvapujícího.
Keramika
Vloženo dne: 9.5.2022
Počet fotek: 13
Projekt dětská práva 5. B
Vloženo dne: 6.5.2022
Počet fotek: 95
Úmluva o právech dítěte, kterou v českých právních předpisech nalezneme pod č. 41/2010 Sb. m. s., je stěžejním mezinárodním předpisem v oblasti ochrany dětí. 
Vaření - Španělština
Vloženo dne: 5.5.2022
Počet fotek: 9
Výuka cizinců
Vloženo dne: 4.5.2022
Počet fotek: 3
Pangea - výsledky
Vloženo dne: 4.5.2022
Počet fotek: 4
Všichni účastníci matematické soutěže Pangea obdrželi diplomy. Moc jim za reprezentaci děkujeme.
McDonald Cup
Vloženo dne: 4.5.2022
Počet fotek: 1
McDonalds CUP I. a II. kategorie

V úterý 12.4.2022 proběhlo finále Prahy 4 v McDonalds Cupu. Abychom se dostali do tohoto finále, museli jsme vyhrát první kolo. Tam se zadařilo oběma kategoriím. Jako jediná škola můžeme říct, že jsme za celý turnaj neprohráli ani jeden zápas. Pár remízových výsledků ovšem nehrálo v náš prospěch, proto jsme se do Finále celé Prahy nepodívali. Mladší kategorie 1.-3. třída obsadili celkové 5. místo a starší kategorie 4.-5. třída třetí místo. 
Projekt dětská práva 5. A
Vloženo dne: 3.5.2022
Počet fotek: 64
Úmluva o právech dítěte
Úmluva o právech dítěte zavazuje státy, které ji ratifikovaly (tedy přijaly do svého právního řádu), aby svůj právní systém, ale i praktické zacházení s dětmi, přizpůsobily myšlence systematické ochrany dětí.
OVOV
Vloženo dne: 3.5.2022
Počet fotek: 79
Závody OVOV

3.5.2022 proběhly závody OVOV. Jedná se o závody všestrannosti, které jsou velmi populární a zůčastnilo se ho 11 škol a téměř 300 závodníků. Ve škole se připravujeme na tuto akci v průběhu celého roku. Na škole probíhá v každé třídě testování a žáci mezi sebou soutěží v disciplínách OVOV. Díky této přípravě jsme měli spoustu výborných individuálních výsledků a jako tým ZŠ Bítovská jsme vybojovali 3. místo. Je to obrovský úspěch, vzhledem k tomu, že na prvním místě je sportovní škola a mezi druhým a třetím místem to bylo o pár bodíků. Žáci postoupili do dalšího kola, což byl náš cíl. 
Projekt dětská práva 1. A
Vloženo dne: 2.5.2022
Počet fotek: 62
Úmluva o právech dítěte
Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených národů je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech příslušníků lidské rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, majíce na mysli, že lid spojených národů v Chartě znovu potvrdil svou víru v základní lidská práva, důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a že vyjádřil své odhodlání podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň při větší svobodě, uznávajíce, že Spojené národy ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v mezinárodních paktech o lidských právech prohlásily a dohodly se na tom, že každému přísluší v nich stanovená práva, a to bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení, pamětlivy, že ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojené národy prohlásily, že dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc, přesvědčeny, že rodina, jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti, ....
Nová krmítka a ptačí budky a hmyzí domečky
Vloženo dne: 2.5.2022
Počet fotek: 3
Dopravní výchova 5. B
Vloženo dne: 2.5.2022
Počet fotek: 21
Dopravní výchova 5. B
Vloženo dne: 2.5.2022
Počet fotek: 15
Přednáška - hasiči v 5. A
Vloženo dne: 28.4.2022
Počet fotek: 12
Projekt dětská práva 2. A
Vloženo dne: 22.4.2022
Počet fotek: 67
Mezinárodní úmluva o právech dítěte
Pojďme se společně podívat na video o dětských právech. Všechny děti mají právo žít v rodině anebo se alespoň stýkat s příbuznými, být dítětem a hrát si. Dítětem jste podle mezinárodní úmluvy do osmnácti let. Některé děti nemají šanci se učit, přitom vzdělání je v jejich zemi jediná šance na lepší život. Dalším právem, které úmluva zaručuje, je právo na vzdělání, stejně jako právo na informace.
Laboratorní práce 8. A
Vloženo dne: 21.4.2022
Počet fotek: 3
Projekt č. 54 - Velikonoce - 4. B
Vloženo dne: 21.4.2022
Počet fotek: 10
Projekt dětská práva 2. B
Vloženo dne: 19.4.2022
Počet fotek: 110
Úmluva o právech dítěte
Věděli jste, že všechny děti, kluci i holky, mají stejná práva? Právo na rodinu, právo na vzdělání, právo na informace a další jsou sepsána v úmluvě, kterou podepsaly skoro všechny státy světa v roce 1989.
Knihovna 1. B
Vloženo dne: 19.4.2022
Počet fotek: 2
Seznámení s knihovnou 
Jak to v knihovně funguje? Jak se mohu zapsat do knihovny? Srovnání knihovny a knihkupectví. Jak se správně chovat ke knihám? Co všechno knihovna nabízí? Jak se v knihovně řadí a vyhledávají knížky?
Odpovědi na tyto otázky se děti dozvědí při úvodní besedě v knihovně. 
Úhly jinak v 6. B
Vloženo dne: 13.4.2022
Počet fotek: 14
Den Země - Mořské želvy
Vloženo dne: 13.4.2022
Počet fotek: 88
Environmentální výchova – želvy mořské
  • Seznámení se želvami  - video – vyrobené žákyní 7.B – zpracovává největší problémy, které se týkají ohrožení želví populace
  • Živé želvy - prezentace - rozdíl mezi suchozemskými a mořskými želvami, ukázka suchozemských želv 
  • Zachraňte želví vajíčka - sportovní stanoviště, na kterém děti budou soutěžit ve 2 týmech
https://www.youtube.com/watch?v=pQvvvJhIdrU&t=183s
https://www.morskezelvy.cz/
 
Den Země 5. B
Vloženo dne: 13.4.2022
Počet fotek: 17
Projekt dětská práva 1. B
Vloženo dne: 12.4.2022
Počet fotek: 90
Úmluva o právech dítěte
Úmluva o právech dítěte zavazuje státy, které ji ratifikovaly (tedy přijaly do svého právního řádu), aby svůj právní systém, ale i praktické zacházení s dětmi, přizpůsobily myšlence systematické ochrany dětí.
Projekt dětská práva 1. C
Vloženo dne: 11.4.2022
Počet fotek: 73
Co to znamená slovo „úmluva“?
Úmluva je jiné slovo pro slovo „dohoda“. To znamená, že státy se dohodly, že podepíší Úmluvu o právech dítěte.
Co to je?
Je to nejuznávanější dokument na ochranu dětských práv.
A kdy vznikla?
Tato úmluva vznikla v roce 1989 a vstoupila v platnost roku 1990. Skoro všechny státy světa se dohodly, že budou tyto práva dodržovat. A je to právě stát, který dohlíží na dodržování těchto práv. Takže Česká republika má dohlížet na to, jestli Tvé právo je dodržováno.
A Česká republika? Ano, Česká republika podepsala tuto dohodu v roce 1991.
Které státy nepodepsali tuto mezinárodní dohodu?
Somálsko a Spojené Státy Americké.
Dobře a co tedy tato úmluva obsahuje?
O čem tedy je a proč je pro děti tak důležitá? Tato dohoda obsahuje 42 článků a každý ten článek vysvětluje Tvé právo, které by ti mělo být zaručeno. Jinými slovy, v článcích je napsáno co „všechno“ děti smí a co lidi zodpovědní za děti mají udělat, aby Tvá práva nebyla porušována. 
Projekty
Vloženo dne: 6.4.2022
Počet fotek: 14
Projekt dětská práva 3. B
Vloženo dne: 5.4.2022
Počet fotek: 73
Úmluva o právech dítěte (The United Nations Convention on the Rights of the Child) je mezinárodní smlouva stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child). Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989. Ratifikovalo ji 196 států, neratifikovaly pouze Spojené státy americké. Jde o "běžnou mezinárodní smlouvu" a tudíž zavazuje státy, nikoliv jednotlivce k jejímu plnění. Pokud stát některé své závazky vyplývající pro něj z "úmluvy" přenáší na jednotlivce, musí tak činit s ohledem na jejich práva a povinnosti (čl. 3 odst. 2).
Projekt dětská práva 3. A
Vloženo dne: 4.4.2022
Počet fotek: 81
Co jsou moje práva?
Možná si říkáš, co to „právo“ vlastně znamená, co znamená pro tebe a v jakých situacích se s tím můžeš setkat. Právo je něco, co ti náleží, něco, co tě chrání a co ti nikdo nemůže vzít, aniž by za to byl potrestaný. Práva jsou sepsána do různých zákonů, listin, úmluv, vyhlášek a podobných dokumentů. Tvá práva jsou sepsaná v dokumentu, který se jmenuje „Úmluva o právech dítěte“. Setkáš se tam třeba s tím, že máš právo na život, právo na jméno, na ochranu zdraví, na vzdělání, máš také například právo na ochranu před násilím a ponižováním. Práva jsou tu od toho, aby tě chránila, aby ses měl dobře, aby ti nikdo neubližoval a abys mohl dobře vyrůstat.
Projekt dětská práva 4. C
Vloženo dne: 1.4.2022
Počet fotek: 65
Každý člověk má svoje nezadatelná lidská práva.
Ti, kterým ještě nebylo 18 let, navíc požívají ještě specifických práv, jež příslušejí dětem. Jejich úplný výčet obsahuje Úmluva o právech dítěte z roku 1989.
Úmluva o právech dítěte vychází ze čtyř základních principů:
  • Právo na život a přežití - zaručuje zachování života dítěte a uspokojování jeho základních potřeb (právo na přiměřenou životní úroveň, bydlení, výživu, zdravotní péči atd.).
  • Právo na rozvoj - dítě má mít právo se rozvíjet, vzdělávat a mít volný čas na hru a zábavu, ale také zaručenu svobodu myšlení, vyznání a volný přístup k informacím.
  • Právo na ochranu - dítě má právo na ochranu před násilím, vykořisťováním, zanedbáváním a všemožným zneužíváním, ale i na ochranu proti poškozování v systému trestního práva.
  • Právo participovat/účastnit se – dítě se může vyjádřit ke všemu, co se ho týká, zveřejnit svůj názor na dění kolem sebe a mít slovo v záležitostech, které ovlivňují jeho osob.
Preventivní pragram 6. B
Vloženo dne: 30.3.2022
Počet fotek: 46
Interaktivní hra - Dej si taky! #dikynechci
Moderní interaktivní hra, která se zaměřuje na prevenci závislosti na tabáku a alkoholu.
Projekt dětská práva 4. B
Vloženo dne: 29.3.2022
Počet fotek: 75
Dětská práva
Úmluva o právech dítěte ve své preambuli říká, že dítě má právo vyrůstat v rodinném prostředí v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Vytvořit svým dětem takovéto podmínky je těžký úkol a záleží na každém z nás, jak se jej ve svém životě zhostíme. Rodina totiž vždy byla a nadále zůstane základním pilířem společnosti.
Keramika
Vloženo dne: 28.3.2022
Počet fotek: 3
Projekt dětská práva 4. A
Vloženo dne: 28.3.2022
Počet fotek: 41
Dětská práva
Znáš svá práva?
Každý má svou lidskou důstojnost a svá práva. Všichni lidé jsou si totiž rovni. A je jedno, jestli jsou už dospělí nebo ještě děti. Bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, jakým hovoří, nebo jaké názory mají. Nebo do jaké rodiny se narodili. Děti potřebují zvláštní ochranu svých práv, protože nemají takové možnosti jako dospělí, proto vznikla Úmluva o právech dítěte.
Etická výchova - březen
Vloženo dne: 25.3.2022
Počet fotek: 8
Přírodověda 5. ročník
Vloženo dne: 21.3.2022
Počet fotek: 5
Ponožkový den v 1. A
Vloženo dne: 21.3.2022
Počet fotek: 2
Dnešek se nese ve znamení ponožek - Světový den Downova syndromu.
Fata Morgana 2. A
Vloženo dne: 21.3.2022
Počet fotek: 8
Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic Botanické zahrady, na prosluněném jižním svahu trojské stráně. Moderní stavba s neobvyklým esovitým půdorysem je zapuštěna do skalnatého terénu. Přirozeně členitého povrchu skály, která tvoří zadní stěnu skleníku, je zde důmyslně využito k terasovité výsadbě rostlin. Vzniká tak pozoruhodná expoziční plocha o rozloze cca 1750 metrů čtverečních, která svým originálním řešením činí z Faty Morgany evropský unikát. Všechny části expozice jsou protkány cestami pro návštěvníky o celkové délce 225 metrů. Expozice jsou citlivě doplněny vodními prvky, jezírky a vodopády. Mezi nejatraktivnější patří čtyři metry hluboké jezero v prostřední části skleníku s celkovým objemem 200 m³ a téměř 6 metrů vysoký vodopád.
https://www.botanicka.cz/pro-navstevniky/nase-expozice/sklenik-fata-morgana
Vaření - španělština 9. B
Vloženo dne: 18.3.2022
Počet fotek: 9
Návštěva v 2. B
Vloženo dne: 18.3.2022
Počet fotek: 11
Skanzen 1. A
Vloženo dne: 18.3.2022
Počet fotek: 10
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem.
Vaření - španělština 9. AB
Vloženo dne: 16.3.2022
Počet fotek: 8
Po dlouhé Covidové pauze se zase začínáme vracet k vaření španělských jídel. Tentokrát jsme se skupinou 9. AB posnídali ve škole. Jedna skupinka děvčat připravila guacamole (avokádo s kořením a česnekem) s chipsy. Jiná udělala quesadillas (tortily zapečené se sýrem). Překvapili kluci, kteří si připravili kuřecí maso na pánvi, se salsou a zeleninou a naplnili jím tortily. Bylo to prima ráno.
 
Keramický kroužek - březen
Vloženo dne: 14.3.2022
Počet fotek: 22
Den na podporu Ukrajiny
Vloženo dne: 4.3.2022
Počet fotek: 30
Žáci z 9. A zorganizovali spolu se Školním žákovským parlamentem barevný den na podporu Ukrajiny. 
Pangea 6. B a 4. A
Vloženo dne: 3.3.2022
Počet fotek: 4
Jak to všechno začalo...
Zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl první ročník soutěže. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice. Od roku 2016 se zapojuje také česká třída v evropské škole v Bruselu a žáci z dětských oddělení vybraných nemocnic. Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. Pro každý rok vybíráme jiná témata, tudíž soutěže se může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. V posledních tématech se objevily témata - architektura, medicína, sport, doprava, stravování... 
Keramický kroužek
Vloženo dne: 1.3.2022
Počet fotek: 12
Vaření - španělština 9. A
Vloženo dne: 1.3.2022
Počet fotek: 18
Matematická soutěž Pangea - 6. A
Vloženo dne: 28.2.2022
Počet fotek: 5
Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny děti, které rády počítají. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se dětem 4. až 9. ročníků základní školy a jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky.
Spolupráce 9. A a 1. B
Vloženo dne: 25.2.2022
Počet fotek: 6
Přednáška 8. A a 8. B
Vloženo dne: 23.2.2022
Počet fotek: 1
Transplantace plic
8.B
" O transplantaci plic nám přišla povídat paní, která pracuje jako sestřička v nemocnici Motol. Vysvětlovala nám, jak to při transplantaci funguje, ukazovala nám skutečné fotky z operace a na konci prezentace odpovídala na naše dotazy. Vše nám velice hezky vysvětlila a byla moc sympatická. Z jejího vyprávění jsme si hodně odnesli a moc si to užili."
 
8. A
"Přednáška byla velice zajímavá a dobře zpracovaná. Byla doprovázená velice zajímavými obrázky přímo z operace."
LVK 8. A a 8. B
Vloženo dne: 17.2.2022
Počet fotek: 4
4. den
LVK 8. A a 8. B
Vloženo dne: 16.2.2022
Počet fotek: 4
3. den
LVK 8. A a 8. B
Vloženo dne: 15.2.2022
Počet fotek: 19
2. den
Ráno jsme snídali, měli jsme švédské stoly. Poté jsme se šli oblékat na lyže a snowboard. Takřka celý den jsme lyžovali a snowboarďákovali . K obědu jsme měli bramboračku a řízek s bílou omáčkou. Po obědě jela jedna skupina zpátky na svah. Když jsme se vrátili, tak jsme měli volno. Po večeři jsme měli program, který se skládal z toho, že jsme si na sebe museli obléknout co nejvíce oblečení. Moc jsme si to užili.
LVK 8. A a 8. B
Vloženo dne: 14.2.2022
Počet fotek: 3
1. den
Srdíčkové dny
Vloženo dne: 8.2.2022
Počet fotek: 2
Zimní Srdíčkové dny
 
Zimní Srdíčkové dny měly tradičně probíhat celý týden a v některých městech se to skutečně povede. Vážná covidová situace však i tento rok způsobila, že jsme zimní Srdíčkové dny prodloužili až do konce ledna 2022. Záleží jen a jen na našich dobrovolnících, kdy budou mít možnost sbírku uskutečnit. Život dětem o.p.s. pevně věří, že se to nakonec přece jen podaří.
https://www.zivotdetem.cz/blog/aktualita/zimni-srdickove-dny-kvuli-koronaviru-probihaji-v-delsim-terminu-6-12-2021-31-1-2022/
 
Všem kteří přispěli, moc děkujeme.
Preventivní program - Police 1. A
Vloženo dne: 7.2.2022
Počet fotek: 4
Keramika
Vloženo dne: 7.2.2022
Počet fotek: 11
Etická výchova - projektové dny
Vloženo dne: 2.2.2022
Počet fotek: 15
Co je to Etika?
Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové metody. Není tedy filozofickou disciplínou, ale praktickým pedagogicko-psychologickým nástrojem, jak u žáků rozvíjet základní sociální dovednosti. Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnost učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo protislužby.
Více na: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2895/ETICKA-VYCHOVA.html
Fyzika v 6. A
Vloženo dne: 20.1.2022
Počet fotek: 1
Laboratorní práce.
Cílem laboratorních prací je seznámit žáky se základními fyzikálními experimentálními metodami při měření a s postupy při zpracování výsledků měření a tyto vědomosti aplikovat na jednoduchých praktických úlohách.
LVK
Vloženo dne: 8.1.2022
Počet fotek: 5
Den 6.
LVK
Vloženo dne: 7.1.2022
Počet fotek: 15
Den 5.
LVK
Vloženo dne: 6.1.2022
Počet fotek: 28
Den 4.
Dneska to bylo fajn. Připojila se k nám Mariana z 3 oddílu. Jezdí na lyžích a je v tom dost dobrá. Taky jsme dneska lyžovali až do čtyř hodin, takže jsme měli zastávku na svačinku, abychom měli sílu na delší jízdu. Učili jsme se dneska carving. Poprvé mi to nešlo, ale tak na potřetí jsem to dával jako profík. Trenér mě chválil skoro jako jediného. Modrá sjezdovka začíná být nudná, snad půjdeme brzy na červenou. /žák 7. C/
 
Fyzika v 6. A
Vloženo dne: 6.1.2022
Počet fotek: 2
LVK
Vloženo dne: 5.1.2022
Počet fotek: 22
Den 3.
Dnes jsme byli poprvé lyžovat na sjezdovce. Byl tam umělý sníh, ale potom trochu napadlo. Rozdělili nás do skupin, podle schopností. Ti co jezdili na severáku, byli na sjezdovce dvakrát a ti co byli na Špičáku jednou. /žák 7. ročník/
LVK
Vloženo dne: 4.1.2022
Počet fotek: 24
Den 2.
Celý den pršelo. Proto jsme zůstali v hotelu. Po snídani začala první část kovbojky. Luštili jsme křížovku, vyřazovali, co nepatří do obrázku a přiřazovali státy Evropy. V druhé části jsme hráli židle. Ve třetí jsme se dívali na krátký film o lyžování. Pak jsme skládali písně a básně. Hráli jsme vybíjenou a na slepou bábu. Končili jsme hádáním jak je to s bonbony, v jaké ruce jsou schované, vydali signál a chytali míčky. /žák 7. ročník/

Dneska jsme se měli dobře. Ráno jsme hráli různé hry, například na židličkovanou. Tyhle hry byly docela zábavné, ale těším se, až půjdeme na lyže. Šli jsme také na procházku, i když pršelo. Paní učitelka nám ukázala domek, ve kterém byl příběh. Dnešek byl fajn. /žák 7. ročník/
LVK
Vloženo dne: 3.1.2022
Počet fotek: 4
Den 1.
Vánoční turnaj 4. ročníků
Vloženo dne: 22.12.2021
Počet fotek: 22
Vánoce 4. C
Vloženo dne: 22.12.2021
Počet fotek: 5
Vánoce 6. B
Vloženo dne: 22.12.2021
Počet fotek: 7
Vánoční besídka 3. B
Vloženo dne: 22.12.2021
Počet fotek: 26
Vánoční projekty
Vloženo dne: 20.12.2021
Počet fotek: 13
Vánoční dílny
Vloženo dne: 17.12.2021
Počet fotek: 12
Všichni žáci 1. stupně se účastnili tvořivých dílniček s vánoční tématikou. Zdobili krásné, skleněné,  vánoční kouličky.
Pečení v 7. C
Vloženo dne: 16.12.2021
Počet fotek: 15
Laboratorní práce - fyzika 8. A
Vloženo dne: 8.12.2021
Počet fotek: 1
Vánoce a zdobení perníčků ve 2. A
Vloženo dne: 6.12.2021
Počet fotek: 24
Keramický kroužek - prosinec
Vloženo dne: 6.12.2021
Počet fotek: 10
Sbírka Děti dětem
Vloženo dne: 3.12.2021
Počet fotek: 3
Sbírka „Děti dětem“, které se již po páté účastní naše škola, pořádá MČ Prahy 4. Děkujeme všem žákům, zaměstnancům, rodičům a přátelům školy za donesené  hygienické a drogistické pomůcky pro děti, drobné hračky, oblečení a mnoho dalšího. 
 
Mikuláš, Čerti a Anděl
Vloženo dne: 3.12.2021
Počet fotek: 10
O Mikulášovi slyšely snad všechny děti. Každému se asi před očima hned vybaví postava v dlouhém plášti s bílou bradou, jak 5. prosince večer rozdává dárky. (Svátek má svatý Mikuláš ale až 6. prosince). Mikuláš je jedním z nejoblíbenějších světců dětí i dospělých. Postava svatého Mikuláše je opředena mnoha legendami. Historicky doložených dat známe jen velmi málo. Jisté je to, že byl milovaným a uctívaným biskupem v Myře, dnes Demre v Turecku. Ve městě Bari, v Apulii zase uchovávají jeho ostatky v kryptě chrámu sv. Mikuláše. Obě tato města se dělí o slávu Mikulášova jména.
https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/svaty-mikulas
Mikuláš ve 3. B
Vloženo dne: 2.12.2021
Počet fotek: 8
Mikuláši v 3. B
Vloženo dne: 1.12.2021
Počet fotek: 5
Keramický kroužek
Vloženo dne: 29.11.2021
Počet fotek: 12
Světluška
Vloženo dne: 25.11.2021
Počet fotek: 1
Rádi bychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za pomoc při organizaci posledních celonárodních Sbírkových dnů Světlušky. Každému, kdo letos na podporu Světlušky a zrakově postižených vyrazil do ulic se sbírkovými předměty, patří naše velké poděkování a respekt. Uvědomujeme si, že i letos bylo rozhodování, zda se zapojit, těžké. Děkujeme všem Vašim dobrovolníkům, bez jejichž ochoty a nasazení by Nadační fond Českého rozhlasu a Světluška nemohli pomáhat tolika nevidomým a slabozrakým.
Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vašich dalších aktivitách.
Světluška 
Etická výchova - projektové dny
Vloženo dne: 24.11.2021
Počet fotek: 26
Projektové dny
Vloženo dne: 24.11.2021
Počet fotek: 3
Keramický kroužek
Vloženo dne: 22.11.2021
Počet fotek: 13
Keramický kroužek
Vloženo dne: 15.11.2021
Počet fotek: 18
Prevence Policie hlavního města Prahy
Vloženo dne: 11.11.2021
Počet fotek: 9
Všichni žáci 1. i 2. stupně se účastnili preventivních programů Policie hlavního města Prahy. Většina přednášek byla dvouhodinových. Témata pro první stupeň – bezpečně v každém ročním období, bezpečně v dětském kolektivu, jak si nenechat ublížit. Na 2. stupni se objevila tato témata, jak si nenechat ublížit a mimořádné události. Na každé přednášce byl přítomen policista, součástí programu byla videa s danou tématikou.
Podzim v 3. B
Vloženo dne: 11.11.2021
Počet fotek: 28
Svatomartinská husa přiletěla do 3. B
Vloženo dne: 10.11.2021
Počet fotek: 9
Keramický kroužek
Vloženo dne: 9.11.2021
Počet fotek: 27
Časopis Tučňák - listopad 2021
Vloženo dne: 1.11.2021
Počet fotek: 5
https://www.praha4.cz/Praha-4-odstartovala-jedinecny-sportovni-projekt-pro-male-skolaky-4.html
Muzeum 2. A
Vloženo dne: 27.10.2021
Počet fotek: 22
Naši druháčci vyrazili za kulturou.
https://www.galerieocelovychfigurin.cz/en/

VÍCE NEŽ 100 EXPONÁTŮ Z RECYKLOVANÉ OCELI PŘÍMO V CENTRU MĚSTA, INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA NA 1200 m².

 
TEP faktor 8. B + 9. A
Vloženo dne: 18.10.2021
Počet fotek: 7
Dne 19. 10. 2021 žáci 8. B a 9. A navštívili unikátní sportovně zábavní park TEPfactor. V zákoutích pirátské jeskyně na žáky čekalo 25 úkolů, které plnili v několikačlenných týmech. Po dlouhé době covidových restrikcí tak žáci mohli prověřit týmového ducha, užít si několik hodin zábavy i adrenalinu, potrápit mozkovny a trochu se zapotit. A jak žáci zhodnotili výlet?
 „Nejvíc mě bavila místnost Joker, kde jsme museli hledat tajné chodby. Markét se hodně naběhala kvůli úkolu, který nikdo nechápal. Výlet nás velmi bavil. :-)“
 
 „Bavilo mě, jak to měli celé uspořádané, že když týmu jedna místnost nešla, mohli jsme od ní upustit a jít zkoušet jiné úkoly. Někde nám to nešlo, to nás trochu vytáčelo, ale postupně jsme to pochopili a pak už to bylo dobrý.“
 
 „Měli to hezky vymyšlené. Mohli by to domyslet, abychom nemohli podvádět (né, že bychom podváděli). Byla to sranda. :-) Klidně bych šla znova!“
 
 
Projekt ČSP - byt
Vloženo dne: 15.10.2021
Počet fotek: 32
Keramický kroužek
Vloženo dne: 14.10.2021
Počet fotek: 11
Nová informatika
Vloženo dne: 14.10.2021
Počet fotek: 17
Co jsou to informace?
Sběr starého papíru
Vloženo dne: 12.10.2021
Počet fotek: 2
V říjnu se na naší škole konal sběr starého papíru. Celkem se přineslo 1 537,5 kg. Výherci byli odměněni sladkou odměnou a dárkovým poukazem na knížky. Děkujeme i všem pomocníkům.
Vítězná třída byla 7. B, na druhém místě se umístila 7. C a třetí místo si vybojovala 5. B.
Gratulujeme.
Adopce
Vloženo dne: 12.10.2021
Počet fotek: 2
I letos jsme adoptivními rodiči želvy obrovské ze Zoologické zahrady v Praze.
 
„Želva obrovská je jedním z největších zástupců suchozemských želv. Má klenutý krunýř a sloupovité nohy typické pro suchozemské želvy. Od galapážských sloních želv se odlišuje tvarem hlavy a malým štítkem na předním okraji krunýře. Zbarvení krunýře i kůže je šedé, krk je poměrně dlouhý.“
 
TŘÍDA - Plazi (Reptilia)
ŘÁD - Želvy (Chelonia)
ROZŠÍŘENÍ - Afrika (Syechely - atol Aldabra )
BIOTOP - travnaté území (travnaté a křovinaté oblasti, mangrove, duny)
POTRAVA - části rostlin (plody, byliny, listy, stonky, příležitostně bezobratlí a zdechliny)
ROZMĚRY - délka karapaxu 90-130 cm, hmotnost 150-250 kg
ROZMNOŽOVÁNÍ - Klade 9–25 vajec, inkubační doba trvá 8 měsíců.
Informatika 4. ročníky
Vloženo dne: 7.10.2021
Počet fotek: 6
Atletický čtyřboj
Vloženo dne: 30.9.2021
Počet fotek: 10
Poslední zářijový den se konaly atletické závody. Šlo o čtyřboj. Naše žákyně se neumístily, ale výborně si to užily. 
Pasování prvňáčků
Vloženo dne: 22.9.2021
Počet fotek: 166
Již druhým rokem pro naše prvňáčky organizuje spolek rodičů Želva Melichar pasování prvňáčků. I letos se akce moc vydařila. Přejeme všem prvňáčkům úspěšné roky studia na naší škole, mnoho nových kamarádů,  zážitků a nabytých zkušeností a dovedností.
Dopravní výchova 5. B
Vloženo dne: 22.9.2021
Počet fotek: 21
Hlavolamy 6. B
Vloženo dne: 21.9.2021
Počet fotek: 5
Adaptační den 6. A
Vloženo dne: 9.9.2021
Počet fotek: 8
Včera byl zajímavý den, přišel za námi pan Vítek a připravil nám několik her.  První hodinu jsme si udělali ze židlí kroužek a povídali jsme si o tom, co se nám v naší třídě líbí a nelíbí, jak se chováme k učitelům i k sobě navzájem. Pak jsme dělali interview ve dvojicích a dozvěděli jsme se o sobě i o paní učitelce spoustu nových věcí.  Další hodiny jsme už trávili venku a měli jsme tam připravené různé hry – diamantovou hůl, vyšlapávání kódu nebo překonání překážky v podobě lana s rolničkou. Moc se mi na tom líbilo, že jsme se vždy dohodli, spolupracovali a pomohli si navzájem. Byl to skvělý den a užili jsme si ho.
Dopravní výchova 5. A
Vloženo dne: 9.9.2021
Počet fotek: 2
Dopravní výchova 4. A
Vloženo dne: 6.9.2021
Počet fotek: 5
Naši žáci měli praktickou část dopravní výchovy. Na dopravním hřišti řešili, jak se správně orientovat nejen na křižovatkách. Cílem dopravní výchovy je příprava žáků na bezpečný pohyb v silničním provozu jak v roli chodce, cyklisty, účastníka silničního provozu, tak v budoucí roli řidiče motorového vozidla. Žáci by měli získat schopnosti a dovednosti uvědomělého, obezřetného a sebejistého chování v silničním provozu.                                               
 
Slavnostní zahájení
Vloženo dne: 1.9.2021
Počet fotek: 35
Dnes byl velký den pro naše prvňáčky.
Vykročili na svou cestu po vědění a sbírání nových poznatků a dovedností.
Pro naše nové žáky - prvňáčky - bylo přichystáno slavnostní uvítání. Kromě třídních učitelek a vychovatelek je  přivítala také paní ředitelka spolu se zastupitelkou Lucií Michkovou.

Všem žákům přejeme úspěšný a radostný školní rok! 
Třídy pro nový školní rok připraveny :-)
Vloženo dne: 30.8.2021
Počet fotek: 92
Připravte se! Začínáme!
Dva měsíce prázdnin jsou za námi. Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku, mnoho spokojených žáků, kreativních učitelů, zajímavých projektů .... a hlavně mnoho nezapomenutelných zážitků.
Někdo bude letošní rok v základní škole naposledy, jiní žáci teprve svoji pouť na škole začínají.
Na Všechny se moc těšíme.