Dětský den v 1. B

Mezinárodní Den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí měli žáčci 1. B připravené hry a jiné sportovní akce. Celý dopolední program zakončili zmrzlinou.

20 fotek | 1.6.2021