Volby do školské rady

22.11.2021

Volby do školské rady
na období 2022 – 2024
 
Ředitelka Základní školy, Praha 4, Bítovská 1 vyhlašuje na 17. ledna 2022 volby níže uvedených členů školské rady na období 2022 - 2024:
 
1. Volba dvou členů školské rady za zákonné zástupce žáků
2. Volba dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky školy
 
Veškeré informace naleznete v přiložených souborech.
 
Informace k volbám 
Průběh voleb  
Přihláška kandidáta     
 
S pozdravem                                                                       
 Mgr. Markéta Benešová

Všechny novinky