Adaptační den 6. B

Dne 22. září se pro 6.B uskutečnil Adaptační den. Děti byly hravé a snaživé, zapojovaly se do všech aktivit, spolupracovaly spolu, pomáhaly si a nikdo se nikomu neposmíval, když se zrovna nedařilo. Výsledkem je vzájemná adaptace třídní paní učitelky a jejích nových žáčků :).

11 fotek | 22.9.2020