Přírodovědný klub

Návštěva Přírodovědecké fakulty s přírodovědným klubem, hodnotící výstava živých bezobratlých. :-)

5 fotek | 16.9.2020