Zápis do 1.tříd 2018

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2018/2019 byl ukončen.

Správní řízení k zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018/2019 bylo ukončeno dne 27.dubna 2018. K zápisu do 1.tříd se dostavilo, včetně žáků s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018, celkem 111 žáků. Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny tři první třídy.
 
 • Výsledky zápisu -  najdete ZDE, Žáci jsou uvedeni pod identifikačním číslem, které jste obdrželi u zápisu. V tabulce je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých žáků, včetně případných náhradníků a žáků, jejichž rodiče žádají odklad povinné školní docházky.
 • Přijatí žáci60 žáků s bydlištěm ve spádové oblasti školy a těch, kteří mají v ZŠ Bítovská staršího sourozence a 24 žáků s bydlištěm mimo spádovou oblast školy.
 • V případě, že se zákonný zástupce přijatého žáka dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školy a nenastoupí do ZŠ Bítovská, žádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil, e-mailem či telefonicky, abychom mohli oslovit případné další zájemce - náhradníky.
 • Nepřijatí žáci - 10 žáků, kteří byli přijati na jinou základní školu nebo dosáhli nízkého počtu bodů dle stanovených kritérií. U žáků uvedených jako "náhradníci" budou zákonní zástupci osloveni v případě, že někdo z přijatých žáků na ZŠ Bítovská nenastoupí.
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky –  odevzdá zákonný zástupce „Žádost o odklad povinné školní docházky“, a současně doporučení dětského pediatra a výsledek vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně. Bez těchto dokladů nelze povolit odklad povinné školní docházky. Pokud jste doklady neodevzdali u zápisu, učiňte tak neprodleně po absolvování vyšetření. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky potřebujete při zápisu do MŠ, případně do přípravné třídy. "Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky" si zákonný zástupce, po doložení výše požadované dokumentace, vyzvedne proti podpisu u hospodářky školy, od 2.května 2018, v době od 8:00 do 15:00 hod. O odklad povinné školní docházky požádalo u zápisu 14 zákonných zástupců.
 • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, osobním odběrem zákonný zástupce potvrzuje, že dítě 1.9.2018 nastoupí do ZŠ Bítovská. Zákonní zástupci přijatých žáků si vyzvednou osobně toto rozhodnutí u hospodářky školy proti podpisu, od 2.května do 18.května 2018, v době od 8:00 do 15:00 hod., toto "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání" a informace o způsobu školních plateb, včetně přiděleného evidenčního čísla, které slouží škole k identifikaci plátce. Současně si mohou, vyzvednou informaci k projektu "Těšíme se do školy" a informaci a přihlášku na angličtinu s rodilým mluvčím.
 • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě na uvedené adresy. Všem neuspokojeným žadatelům o přijetí dítěte se omlouváme.
 • Seznamy jednotlivých tříd - budou zveřejněny před informační třídní schůzkou, která se koná 25.6.2018. Z důvodu vyrovnaných počtů žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na jmenovité zařazení žáků do tříd.
 • Naše projekty pro budoucí prvňáčky jsou zaměřeny na seznámení s prostředím budoucí školy:
  „Těšíme se do školy“ - pro přijaté žáky pořádáme od 16. května 2018, „přípravný kurz“ (5 středečních odpoledních lekcí), jehož cílem je seznámení s areálem školy, prostředím a učiteli formou různých činností a aktivit. Kurz je bezplatný. 
 • Třídní schůzky pro rodiče přijatých žáků - dne 25.6.2018 od 17:00 hod. v pavilonu "E" se koná schůzka před zahájením školní docházky. Zde budete seznámeni s třídními učiteli, kteří Vás budou informovat nejen o potřebných nákupech pomůcek
 
Spádový obvod

Seznam ulic tvořící spádový obvod ZŠ Bítovská
Batelovská Krumlovská Strmilovská
Bítovská Kvestorská Třeboňská
Budějovická - lichá č.o. 17 - 77 Pelhřimovská Václava Sedláčka
Čerčanská Počátecká Vokáčova
Hanusova Pod Vršovickou vodárnou II, III Vyskočilova
Ješetická Přímětická Za Brumlovkou
Jihlavská Sedlčanská Znojemská

Plán akcí

< <     01/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31